Bicicleta Houston Foxer - Maori, aro 26, fem. - Eletrokasa